Efter att du kört den modulbaserade (programmering med kodpusselbitar) programmering som code.org och Scratch erbjuder kanske du känner dig nyfiken på att verkligen skriva kod.

Ett bra program att börja med är Kojo som du laddar ner här.

Kojo har förenklat programmeringskoden så att den blir lite enklare att förstå och skriva. 


Videon är tagen från http://www.lth.se/programmera som är en sida helt ägnad åt programmering med Kojo.

Där finns en lärardel och en elevdel där du hittar en fantastisk pdf med mycket pedagogiskt upplagda uppgifter som förklarar bra och stegvis ökar svårighetsgraden, en kommandolista med de svenska kommandona för programmet samt nedladdningslänken.
På elevsidan hittar du även videon ovan och på lärarsidan en snabbkurs för lärare.