Men hur hänger programmering ihop med LGR11?

Karin Nygårds och Terese Raymond tog hösten 2014 på sig sina digitala glasögon och granskade läroplanen ur detta perspektiv. Deras hackade läroplan kan du hitta på teacherhack.com uppdelad ämne för ämne. Du hittar också fina lektionstips.

Just nu arbetar Skolverket med att få in digital kompetens och programmering i styrdokumenten. Följ deras arbete och se deras förslag här.